Spring naar inhoud

IMPRO Amsterdam zoekt een bestuurslid

Het bestuur van IMPRO Amsterdam bestaat uit drie tot vijf liefhebbers van improtheater, onafhankelijk en deskundig qua besturen. Leden zitten drie jaar in het bestuur, een herbenoeming is één keer mogelijk. Gemiddeld genomen vergaderen we 6 maal per jaar. 

We hebben een vacature in het bestuur. Daarvoor zoeken we vooral iemand die graag binnen een jaar de rol van secretaris of penningmeester in wil vullen. 

Wat doet het bestuur? Taken en bevoegdheden 

 1. Het bestuur zorgt voor (financiële) continuïteit voor IMPRO Amsterdam voor de lange termijn. 
 2. Het bestuur benoemt de leden van het productieteam.
 3. Het bestuur keurt het het artistieke plan, het productieplan en het budget voor iedere editie van het festival goed.
 4. Het bestuur zorgt natuurlijk voor een jaarverslag en jaarrekening.
 5. Het bestuur verzorgt de subsidieaanvragen en andere sponsoring. 

Wie zoeken we?

Als bestuurslid 

 • Heb je een HBO of academisch werk en denkniveau
 • Woon je in Nederland
 • Spreek je goed Nederlands en Engels.
 • Ben je complementair aan de andere bestuursleden
 • Ben je vrij van belangenverstrengeling
 • Je hebt ervaring met het besturen van een organisatie
 • Je kunt strategisch en in grote lijnen denken
 • Je bent betrokken bij improvisatietheater en IMPRO Amsterdam in het bijzonder
 • Je bent besluitvaardig
 • En gevoel voor humor helpt altijd!

We streven naar diversiteit in leeftijd, etniciteit, geslacht en seksuele oriëntatie.

We volgen in ons bestuurswerk de Fair Practice Code voor de kunstsector.

Wat krijg je er voor terug?

 • Een collegiaal en betrokken bestuur
 • Toegang tot een van de mooiste improfestivals in Europa
 • Een mooie ervaring in een onafhankelijke en enthousiaste organisatie 

Specifieke punten voor de beoogd penningmeester

 • Bij voorkeur ervaring met boekhouden (de stichting gebruikt e-boekhouden.nl) en het doen van btw-aangifte. 
 • Werkt nauwgezet en bewaakt tijdslijnen voor afronden jaarstukken en -verslag.
 • Treedt op als aanspreekpunt voor de financiële persoon van het productieteam en helpt met het bewaken van de begroting.

Specifieke punten voor de beoogd secretaris

 • Is goed in verslaglegging van vergaderingen en structuren administratie Stichting.
 • Heeft kennis en ervaring van het aanvragen subsidies en /of het zoeken naar sponsoring of zou dit willen gaan ontwikkelen.
 • Stem regelmatig af met de Administrator van het Productieteam

Heb je interesse in een van de twee functies, stuur dan een e-mail naar secretaris@impro-amsterdam.nl