Spring naar inhoud

Bestuur

Het bestuur van Stichting IMPRO Amsterdam is verantwoordelijk voor de stichting; de organisatie van het festival zelf is in handen van het kernteam dat opereert onder een volmacht van het bestuur.

Samenstelling

Het bestuur van Stichting IMPRO Amsterdam bestaat uit:

  • Floris van Overveld (voorzitter)
  • Nienke Oosterheert (secretaris)
  • Sebastiaan Hoogeveen (penningmeester)

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk. In de statuten is de mogelijkheid opengelaten voor het uitkeren van vacatiegeld maar daar maakt het bestuur geen gebruik van. Eventuele aan bestuursleden betaalde onkostenvergoedingen worden in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.